Kurs lakiernika

,,Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej,poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego realizowanego w ramach Działania 8.9. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego .Projekt realizowany w PCKZIU w Drawsku Pomorskim. 

W  dniu dzisiejszym zakończyła sie I edycja kursu lakiernika. W projekcie wzięli udział uczniowie klasy III technikum pojazdów samochodowych z ZS w Drawsku Pomorskim.Zajęcia I edycji prowadził Pan Adam Capek.Projekt zakończył się egzaminem.

Głównym założeniem projektu było zdobycie dodatkowych wiadomości i umiejętności z zakresu nowoczesnego lakiernictwa samochodowego. Branża lakiernicza, zarówno w zakresie rozwiązań dotyczących linii lakierniczych, jak i samych farb i lakierów rozwija sie niezwykle szybko.Aby sprostać tym standardom  lakiernia w  PCKZIU w Drawsku Pomorskim dzięki inicjatywie Starostwa Powiatowego została doposażona o kolejne nowe maszyny i urządzenia. W ramach projektu uczniowie technikum pojazdów samochodowych zdobyli dodatkowe umiejętności związane z zawodem lakiernika samochodowego.