UCZYMY, SZKOLIMY, ŚWIADCZYMY USŁUGI, NAPRAWY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NOCLEGI, BURSA, SCHRONISKO

Ogłoszenie - praca dla wychowawcy bursy

Ogłoszenie - praca dla wychowawcy bursy

Ogłoszenie - praca dla wychowawcy bursy Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim zatrudni nauczyciela na stanowisku wychowawcy bursy. Wymagane kwalifikacje: 1. studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz przygotowanie pedagogiczne lub 2. studia magisterskie na kierunku, który zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne, lub 3. studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymienione w pkt. 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne. Kontakt: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Warmińska 1 78-500 Drawsko Pomorskie tel.: 943632420 e-mail: sekretariat@pckziu.pl UWAGA! W składanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 z późn. zm.)"