UCZYMY, SZKOLIMY, ŚWIADCZYMY USŁUGI, NAPRAWY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NOCLEGI, BURSA, SCHRONISKO

Ogłoszenie o sprzedaży maszyn i urządzeń w drodze przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o sprzedaży maszyn i urządzeń w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 24 kwietnia 2019 roku. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Warmińska 1 Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia Cena wywoławcza [zł] Wadium Postąpienie 1. Giętarka ręczna do blach 400,00 50,00 50,00 2. Szlifierka dwutarczowa UJU85 500,00 50,00 50,00 3. Wiertarka słupowa W-25 600,00 60,00 50,00 4. Prasa ręczna 700,00 70,00 50,00 5. Wiertarka słupowa-kadłubowa WII25 1.000,00 100,00 50,00 6. Tokarka uniwersalna D360x1000 021310 15.000,00 1.500,00 300,00 7. Podnośnik nożycowy STD8200 TX-W 15.000,00 1.500,00 300,00 8. Skuter KINGWAY 2009 r. 500,00 50,00 50,00 9. Strugarka do drewna grubościówka DYSC 5.000,00 500,00 100,00 10. Frezarka do drewna górno wrzecionowa DFGA 5.000,00 500,00 100,00 11. Piła taśmowa PTe-7 1.100,00 110,00 50,00 12. Pilarka tarczowa PANHANS 690 6.000,00 600,00 120,00 13. Okleiniarka wąsko płaszczyznowa OPK 3.000,00 300,00 600,00 14. Ploter frezujący CNC RJ2030 20.000,00 2.000,00 400,00 1) Nazwa i siedziba sprzedawcy: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Warmińska 1 tel. kontaktowy – 508 941 001 – Dyrektor Mirosław Piłatowski – 94 363 24 20 – sekretariat PCKZiU 2) Miejsce i termin przetargu: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. ul. Warmińska 1 Termin: 24 kwietnia 2019 r., godzina 1000. 3) Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane maszyny i pojazdy: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: • poz. 1 - 9 Drawsko Pomorskie ul. Warmińska 1 • poz. 10 - 14 Czaplinek ul. Wałecka 57 W terminie od 10 kwietnia - 19 kwietnia 2019 r. W godzinach od 700 - 1500 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 4) Forma przetargu: Przetarg ustny nieograniczony. Wpłata wadium na wybrany sprzęt do godziny 930 dnia 24 kwietnia 2019 r. w kasie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub na konto bankowe nr 36 1020 2847 0000 1702 0168 4448. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie została wybrana, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli: - nabywca uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie uiści ceny nabycia w terminie określonym w regulaminie przetargu, - żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej powiększonej o wartość postąpienia. 5) Wartość postąpienie ustala się na co najmniej 2 % wartości. 6) Cena wywoławcza została ustalona w oparciu o opinię rzeczoznawcy. 7) Szczegółowe warunki zawiera regulamin przetargu dostępny w PCKZiU w Drawsku Pom. oraz na stronie internetowej www.pckziu.pl 8) Z przebiegu przetargu zostanie sporządzony komisyjny protokół. Dyrektor mgr inż. Mirosław Piłatowski

Załączniki:

Nazwa pliku:
Regulamin
rozmiar: 1,39 MB