UCZYMY, SZKOLIMY, ŚWIADCZYMY USŁUGI, NAPRAWY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NOCLEGI, BURSA, SCHRONISKO

Obróbki Sterowania CNC

Najnowocześniejsza w Powiecie pracownia CNC wyposażona w c obrabiarki sterowane numerycznie, obrabiarki konwencjonalne oraz pracownię komputerową wraz z odpowiednim oprogramowaniem, umożliwia prowadzenie kompleksowych szkoleń z zakresu: zarówno programowania jak i obsługi obrabiarek.

Pracownia CNC służy do nauki podstaw programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, oraz do nauki obsługi tych obrabiarek.

Uczniowie mają do dyspozycji programy komputerowe, służące do nauki podstaw programowania oraz symulacji pracy obrabiarki. Dzięki temu mogą napisać całkowity proces technologiczny wykonania detalu zarówno na tokarce jak i frezarce. Gotowy program, który uczniowie tworzą na komputerze jest przesyłany do procesora maszyny i tam wykonywany.

Uczniowie uczą się obsługi maszyny CNC, korzystając z frezarki firmy Digima, która jest maszyną szkolno-produkcyjną i spełnia wszystkie wymagania stawiane najnowszym obrabiarką CNC