UCZYMY, SZKOLIMY, ŚWIADCZYMY USŁUGI, NAPRAWY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NOCLEGI, BURSA, SCHRONISKO

Obróbki Mechanicznej

W pracowni obróbki mechanicznej metali uczniowie zdobywają umiejętności
z zakresu, toczenia, frezowania, szlifowania, wiercenia, oraz

  • Prawidłowej eksploatacji konwencjonalnych maszyn skrawających, tokarki, wiertarki, frezarki
  • Doboru parametrów skrawania w zależności od przygotowania i twardości półfabrykatu
  • Toczenia, frezowania, wiercenia w zakresie podstawowych operacji
  • Doboru narzędzia do wykonywanej obróbki skrawaniem
  • Doboru wyposażenia obrabiarki, w zależności od rodzaju wykonywanych prac
  • Ustawiania narzędzia, ustalania i zamocowywania przedmiotu obrabianego w uchwytach obróbkowych;
  • Wykonywania części zgodnie z rysunkiem technicznym