UCZYMY, SZKOLIMY, ŚWIADCZYMY USŁUGI, NAPRAWY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NOCLEGI, BURSA, SCHRONISKO

Zakres badań technicznych pojazdów

Badanie techniczne w Polsce przeprowadza się na koszt właściciela w Stacji Kontroli Pojazdów. Ma ono na celu sprawdzenie najważniejszych cech identyfikujących pojazd oraz potwierdzenie, że pojazd spełnia wymagania stawiane mu pod względem bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Badania techniczne w Polsce reguluje prawo o ruchu drogowym, określa ono, że badaniom podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery i przyczepy.
         Pojazd bez ważnych badań technicznych nie może uczestniczyć w ruchu drogowym. Z tego powodu ważne jest okresowe sprawdzanie pojazdu. Zakres standardowego badania technicznego pojazdu obejmuje kontrolę oraz ocenę sprawnego działania kolejnych podzespołów i układów pojazdów, w szczególności ze względu na bezpieczeństwo jazdy. Bada się m.in.:
- stan zużycia opon,
- prawidłowość działania świateł,
- prawidłowość funkcjonowania hamulców,
- działanie urządzeń sygnalizacyjnych,
- działanie układu kierowniczego,
- stan techniczny zawieszenia, nadwozia i podwozia,
- emisję spalin.

Okresowe badania techniczne:

 • motocykli i motorowerów
 • samochodów osobowych
 • busów
 • ciągników rolniczych
 • pojazdów sprowadzonych z zagranicy
 • pojazdów z instalacją gazową „LPG”,

 

Dodatkowe badania techniczne:

 • pojazdów przystosowanych do przewozu osób „TAXI”
 • pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego „L”
 • pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego pojazdów uczestniczących w kolizji, wypadku drogowym
 • pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych pojazdów, w których, w czasie badania stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu
 •  pojazdów zabytkowych pojazdów marki "SAM"
 • pojazdów uprzywilejowanych
 • pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy „hak”
 • pojazdów pod kątem podatku VAT, PIT, CIT
 • pojazdów dla których określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego ustalanie nieznanych danych technicznych pojazdów
 • sprawdzanie mechanizmów i zespołów w pojazdach: geometrii zawieszenia pojazdu, amortyzatorów, luzów wzawieszeniu, toksyczności spalin, świateł mijania i drogowych itp.
 • wybijanie numerów nadwozia i wykonywanie tabliczek znamionowych