UCZYMY, SZKOLIMY, ŚWIADCZYMY USŁUGI, NAPRAWY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NOCLEGI, BURSA, SCHRONISKO

Spawalnicze

Centrum posiada dwa pomieszczenia spawalnicze, w których odbywają się zajęcia kursowe i egzaminy na uprawnienia spawalnicze oraz zajęcia praktyczne dla młodzieży. Każde ze stanowisk spawalniczych wyposażone jest w profesjonalne urządzenia spawalnicze różnego typu, odpowiednią instalację wentylacyjną i elektryczną oraz w środki ochrony osobistej. W ramach zajęć praktycznych przeprowadza się tu ćwiczenia w zakresie połączeń metali oraz wykonuje usługi na rzecz placówek oświatowych.

Od 2012 roku Centrum posiada uprawnienia nadane przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. do przeprowadzania szkoleń i egzaminów w zakresie spawania:
     • Łukowego elektrodą otuloną (111)
     • Elektrodą topliwą w osłonie gazów (135)
     • Łukowego drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych (136)
     • Elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (141)
     • Gazowego (311) 
     • Elektrodą topliwą w osłonie gazów (131)
  

Spawalnia posiada atest TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. na realizację kursów spawalniczych:

 • spawanie gazowe – 311
 • spawanie łukowe elektrodą otuloną – 111
 • spawanie metodą – MAG 135
 • spawanie metodą – TIG stali i aluminium – 141
 • cięcie plazmą

Pracownia posiada 7 stanowisk do prowadzenia zajęć praktycznych ze spawaniem i wyposażonych w:

 • spawarki do spawania met. TIG AC/DC – 2szt.
 • spawarki do spawania met. MIG/MAG – 5szt.
 • spawarki do spawania elektrodą otuloną – 4szt.
 • urządzenie do cięcia ręcznego plazmą
 • 7 stanowisk do przygotowania próbek spawalniczych
 • nożyce dźwigniowe do cięcia blach
 • ucinarki do metalu
 • piec hartowniczy do ćwiczeń z obróbki cieplnej
 • prasa mimośrodowa, która pozwala sprawdzić wykonane prace ćwiczeniowe: obróbka plastyczna, łamanie wykonanych złączy spawanych
 • zgrzewarka do blach
 • urządzenia do przeprowadzenia zajęć z obróbki plastycznej.

Wyposażenie pracowni pozwala na przeprowadzenie zajęć praktycznych, przeprowadzenie kursów spawalniczych i egzaminów.