UCZYMY, SZKOLIMY, ŚWIADCZYMY USŁUGI, NAPRAWY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NOCLEGI, BURSA, SCHRONISKO

Przygotowują się do egzaminów zawodowych

Przygotowują się do egzaminów zawodowych

Czerwiec to czas tradycyjnie przeznaczony na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Uczniowie szkół powiatu drawskiego prowadzących kształcenie zawodowe przystąpią w czerwcu do egzaminów potwierdzających ich kompetencje zawodowe w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w takich zawodach jak:

kucharz,

mechanik pojazdów samochodowych,

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,

technik hotelarstwa,

technik organizacji reklamy,

technik pojazdów samochodowych,

technik żywienia i usług gastronomicznych.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim organizuje część praktyczną egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie następujących kwalifikacji:

A.13 - Wytwarzanie wyrobów stolarskich,

M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,

M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

T.1 - Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie,

T.6 - Sporządzanie potraw i napojów.

PCKZiU pełni rolę regionalnego ośrodka egzaminacyjnego. W czerwcowych egzaminach wezmą udział nie tylko uczniowie ze szkół powiatu drawskiego, przyjadą uczniowie z powiatu białogardzkiego, choszczeńskiego i szczecineckiego.

W celu jak najlepszego przygotowania uczniów do egzaminów PCKZiU organizuje w ciągu całego roku szkolnego serie 4 - 5 próbnych egzaminów z poszczególnych kwalifikacji. Dzięki próbnym egzaminom uczniowie ćwiczą procedury egzaminacyjne, oswajają się z atmosferą egzaminów, uczą się jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym, otrzymują informacje zwrotne o poziomie swoich umiejętności zawodowych.

Na zdjęciach widzimy uczniów klasy II Technikum uczących się w zawodzie technik hotelarstwa podczas próbnego egzaminu sprawdzającego umiejętności dotyczące wypełniania dokumentacji związanej z obsługą gości w recepcji hotelowej (grafik rezerwacji, karta rejestracyjna, potwierdzenie rezerwacji, procedura check - in, wystawienie faktury VAT za pobyt w hotelu). Właściwy egzamin czeka uczniów w dniu 26 czerwca 2017r.

ŻYCZYMY POWODZENIA !!!