UCZYMY, SZKOLIMY, ŚWIADCZYMY USŁUGI, NAPRAWY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NOCLEGI, BURSA, SCHRONISKO

Odpoczynek po ciężkiej pracy

Czerwiec w szkołach to czas wypełniony ciężką pracą.Kartkówki, klasówki, sprawdziany, zaliczenia - organizowane po to, żeby jak najbardziej obiektywnie ocenić wiedzę i umiejętności uczniów - wypełniają każdy dzień w szkole. Dlatego ważny jest relaks, odpoczynek, czas na regenerację. W minionym tygodniuwychowawcy Bursy działającej przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego wymyślili ciekawy sposób na na aktywny wypoczynek. Ich propozycja skierowana do wychowanków Bursy obejmowała różne konkurencje sportowe i sprawnościowe, m.in. mecz piłki siatkowej na piasku, rzut kołkiem do celu, rzuty piłką do kosza,bieg w workach.

Najwięcej radości i śmiechu dostarczyły konkurencje mające formę zabawy - slalom z piłka nożną miedzy nogami oraz rzuty balonami napełnionymi wodą przez siatkę. Młodzież wybornie się bawiła, wszyscy z ogromnym zaangażowaniem wykonywali poszczególne konkurencje.

Gdy wszystkie konkurencie były wykonane , dyrektor PCKZIU Mirosław Piłatowski , kierownik Bursy Ewa Wilczyńska, wychowawcy Joanna Karow i Jerzy Sawka rozdali nagrody i dyplomy, a potem zaprosili wszystkich uczestników na ognisko i pieczenie kiełbasek.

Świetnie się bawiłam. To było miłe popołudnie - tak komentowali wychowankowie Bursy.