UCZYMY, SZKOLIMY, ŚWIADCZYMY USŁUGI, NAPRAWY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NOCLEGI, BURSA, SCHRONISKO

Wycieczka "Na wyspę"

Istnieje takie powiedzenie, że
lepiej raz coś zobaczyć niż
dziesięć razy o tym przeczytać


Jedną z najbardziej pożytecznych i atrakcyjnych metod pracy z uczniami jest wycieczka dydaktyczna. W literaturze pedagogicznej wycieczkę dydaktyczną definiuje się jako każde i celowe wyjście z codziennego otoczenia. Wycieczka umożliwia realizację wielu celów edukacyjnych, w szczególności poznanie otaczającej rzeczywistości i ciekawych miejsc, kultury materialnej ludzi, rozwój fizyczno - motoryczny itd.Owe walory edukacyjne wycieczki dobrze wykorzystują nauczyciele Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim. Ostatnio zorganizowali dla uczniów szkoły zawodowej uczących się w zawodzie kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wycieczkę do restauracji "Na Wyspie" w Drawsku Pomorskim. Głównym celem wycieczki było doskonalenie przez uczniów umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach zakładu pracy. Uczniowie w trakcie spotkania, po przeprowadzonym instruktażu, sami sprawdzali swoją dotychczasową wiedzę w doborze sztućców i bielizny stołowej, samodzielnie przygotowując nakrycie stołu konsumenckiego, pod uważnym okiem pracowników restauracji, dla których perfekcyjne przygotowanie stołu jest priorytetem.

Spotkanie było również okazją do rozmów dotyczących prowadzenia zakładu gastronomicznego, wymagań związanych z higieną przygotowywania posiłków, organizacji usługi gastronomicznej, obsługą konsumentów o różnych wymaganiach i oczekiwaniach kulinarnych oraz stałym podwyższaniem jakości świadczonych usług.
Bezpośredni kontakt uczniów z pracodawcą pozwolił wskazać młodym adeptom zawodu wymagania stawiane przez przyszłych pracodawców oraz uzmysłowił dalszą potrzebę doskonalenia umiejętności zawodowych. Realizacja wycieczki i wszystkich założonych celów dydaktycznych była możliwa dzięki uprzejmości pan Adama Dobrowolskiego, który udostępnił swój lokal na zajęcia z uczniami oraz postawie pracowników restauracji "Na Wyspie", którzy wspaniale dzielili się z uczniami swoim doświadczeniem zawodowym i zaprezentowali wysokie umiejętności zawodowe.

Organizatorzy wycieczki oraz kierownictwo PCKZiU składają serdeczne podziękowania panu Adamowi Dobrowolskiemu i jego pracownikom za życzliwą gościnę oraz stworzenie wielu sytuacji sprzyjających uczeniu się przez uczniów wybranego zawodu. Wycieczkę zorganizowały nauczycielki praktycznej nauki zawodu: pani Mariola Kaliszan - Karpińska i pani Beata Kucharczyk.