UCZYMY, SZKOLIMY, ŚWIADCZYMY USŁUGI, NAPRAWY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NOCLEGI, BURSA, SCHRONISKO

Migawki z zajęć praktycznych w klasie I G w zawodzie kucharz

Młodzież pierwszej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz uczestniczy w zajęciach praktycznej nauki zawodu organizowanych w pracowni technologii gastronomicznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim. Uczniowie  zdobywają umiejętności kucharskie sprawdzane później na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.06.sporządzanie potraw i napojów. Przy wykonywaniu zadań kulinarnych zwracają uwagę na kolejność wykonywania czynności zawodowych oraz na wyporcjowanie i podanie gotowej potrawy. Kształcenie w zawodzie kucharz jest tak zaplanowane, żeby po ukończeniu szkoły każdy absolwent był przygotowany do wykonywania takich zadań zawodowych jak:

  • przechowywanie żywności;
  • sporządzanie potraw i napojów;
  • wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Zajęcia praktyczne prowadzone są przez nauczyciela zawodu: Mariolę Kaliszan-Karpińską.