UCZYMY, SZKOLIMY, ŚWIADCZYMY USŁUGI, NAPRAWY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NOCLEGI, BURSA, SCHRONISKO

Zajęcia praktyczne w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Uczniowie kształcący się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej odbywają zajęcia praktyczne w pracowniach hotelarskich oraz w pracowni gastronomicznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim. Do dyspozycji młodzieży są w pełni wyposażone pokoje hotelowe w standardzie hoteli***. W trakcie zajęć uczniowie indywidualnie oraz w pracy zespołowej wykonują zadania zawodowe.

Nauczyciele zawodu przygotowują młodzież do egzaminu zawodowego z kwalifikacji T.01, który organizowany  na zakończenie nauki w klasie trzeciej.

Podczas trzyletniej nauki zawodu nasi absolwenci są przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowania jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości i prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
  • prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
  • wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
  • prac pomocniczych związanych z utrzymaniem terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.

PCKZiU pełni funkcję ośrodka egzaminacyjnego, który działa na podstawie akredytacji udzielonej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.  Akredytacja OKE jest potwierdzeniem spełniania przez placówkę standardów wyposażenia opisanych przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej i zaakceptowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  Warto też nadmienić, że PCKZiU  zatrudnia nauczycieli posiadających uprawnienia egzaminatora w tym zawodzie.