UCZYMY, SZKOLIMY, ŚWIADCZYMY USŁUGI, NAPRAWY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NOCLEGI, BURSA, SCHRONISKO

Lakiernik samochodowy - zawód z przyszłością

Lakiernik samochodowy - zawód z przyszłością
W ubiegłym roku szkolnym  (2018/2019)Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego                          i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim podpisało umowę z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Trzcińcu o naukę zawodu. Strony zawierające umowę ustaliły, że PCKZiU zorganizuje  kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne dla wychowanków MOW w czterech zawodach: kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych oraz stolarz. W obecnym roku szkolnym nastąpiły korzystne zmiany; po pierwsze - znacząco wzrosła liczba uczniów z Trzcińca (do 50), po drugie - na podstawie nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego zawód lakiernik został zredefiniowany i występuje pod nazwą lakiernik samochodowy. Dla PCKZiU zmiana ta stwarza liczne możliwości powiązania kształcenia w zawodzie lakiernik samochodowy z kształceniem w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych (kształcenie w tych zawodach ma wieloletnią tradycję, wyróżnia się wysoką jakością oraz silnym powiązaniem z lokalnym i regionalnym rynkiem pracy). 
W trakcie nauki lakiernicy uzyskują następujące umiejętności zawodowe: przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych, przygotowanie materiałów lakierniczych i lakierów, nanoszenie powłok lakierniczych, renowacja powłoki lakierowanej, kontrola jakości wykonanych powłok lakierniczych. W świetle dokumentów krajowych (raport MEN z marca 2019r.) i regionalnych (raporty WUP w Szczecinie) zawód lakiernik samochodowy znajduje się grupie zawodów deficytowych na rynku pracy. Tak więc decyzja o rozpoczęciu kształcenia w tym zawodzie okazała się trafna, bo  wychodzi naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez pracodawców.
O wysoką jakość kształcenia w zawodzie lakiernik samochodowy dbają doświadczeni nauczyciele - Panowie Adam Capek i Mirosław Melnyczok.