UCZYMY, SZKOLIMY, ŚWIADCZYMY USŁUGI, NAPRAWY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NOCLEGI, BURSA, SCHRONISKO

„Człowiek nie żyje, aby jeść, ale je, aby żyć” Sokrates

 „Człowiek nie żyje, aby jeść, ale je, aby żyć”
Sokrates

Dnia 25.10.2019r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku odbyło się spotkanie  poświęcone zdrowemu odżywianiu i związanemu z nim bezpośrednio, zdrowemu stylowi życia.
Prelekcja  dotycząca racjonalnego sposobu odżywiania „Żywienie osób starszych – co warto wiedzieć?”, zaprezentowana przez Alicję i Pawła Kaniewskich, dedykowana była seniorom i osobom starszym z Klubu Senior + z Czaplinka.
Wykład poświęcony był zdrowiu na talerzu, nowej piramidzie żywieniowej dla ludzi dorosłych i osób starszych oraz nawykom żywieniowym. Wiedza o prawidłowym żywieniu osób starszych może łagodzić lub w znacznym stopniu ograniczać wiele niekorzystnych objawów zdrowotnych, występujących w tym okresie życia. To zaś może wpłynąć na poprawę jakości życia seniorów. Podczas spotkania poruszono zagadnienia związane z błędami żywieniowymi osób starszych, które prowadzą do niedoborów lub nadmiarów składników odżywczych. Prelekcja była również okazją do zwrócenia uwagi na to co kupujemy, jakie produkty spożywcze powinniśmy kupować, a także jak ważne jest czytanie etykiet.
Podczas spotkania uczestnicy mogli także spróbować potraw przygotowanych zgodnie z założeniami żywieniowymi dla osób starszych, przygotowanych wspólnie z uczniami kl. III SB i TŻiUG uczącymi się w zawodzie kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych.
Życzymy wszystkim wytrwałości w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych                                 i wytrwałości w dążeniu do celu a uczniom dziękujemy za godne pochwały reprezentowanie swojej wiedzy i umiejętności.
Alicja Kaniewska, Paweł Kaniewski –
nauczyciele przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej w PCKZiU