UCZYMY, SZKOLIMY, ŚWIADCZYMY USŁUGI, NAPRAWY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NOCLEGI, BURSA, SCHRONISKO

STOP DOPALACZOM

                       STOP DOPALACZOM
19 kwietnia  Pan Karol Cieślik - funkcjonariusz  Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim przeprowadził spotkanie z wychowankami  Bursy PCKZIU poświęcone problematyce dopalaczy.
Celem spotkania było uwrażliwienie młodzieży na trudną i złożoną kwestię dopalaczy. W trakcie spotkania prowadzący wyjaśnił czym są dopalacze, jaki mają wpływa na organizm i zachowanie człowieka oraz jakie sankcje są stosowane za posiadanie i dystrybucję dopalaczy, narkotyków, innych substancji psychoaktywnych. Uczestnicy spotkania obejrzeli film profilaktyczny poświęcony tej tematyce.
Organizacja spotkania profilaktycznego wynika z realizacji rocznego programu wychowawczego Bursy.