UCZYMY, SZKOLIMY, ŚWIADCZYMY USŁUGI, NAPRAWY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NOCLEGI, BURSA, SCHRONISKO

Zawód lakiernik

W Centrum kształcą się również lakiernicy
Zawód lakiernik pojawił się w ofercie edukacyjnej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim niedawno, bo od 1 września 2018 roku. Pierwszą placówką, która skorzystała z oferty Centrum jest Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu, w którym została utworzona Szkoła Branżowa I Stopnia. Organizacja kształcenia zawodowego na rzecz uczniów z Trzcińca ma charakter innowacyjny. Innowacyjność polega na tym, że wszystkie godziny zaplanowane do realizacji  w trzyletnim cyklu nauczania są realizowane w okresie dwóch lat. Oznacza to edukację silnie zintensyfikowaną w zwiększonym tygodniowym wymiarze godzin.  Dzięki temu wychowankowie SOW mają szansę zdobycia zawodu podczas pobytu w Ośrodku. Pierwsze miesiące pokazały, że uczniowie dobrze sobie radzą z większą ilością zadań zawodowych.
Po ukończeniu kształcenia w zawodzie lakiernik uczniowie będą umieli:
a) przygotować powierzchnie  do naniesienia powłok lakierniczych;
b) nanosić powłoki lakiernicze;
c)) wykonać renowację powierzchni lakierowanej.
Umiejętności te zostaną zweryfikowane na egzaminie zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
Zajęcia dydaktyczne z lakiernikami prowadzą doświadczeni nauczyciele Centrum: Adam Capek i Mirosław Melnyczok.