UCZYMY, SZKOLIMY, ŚWIADCZYMY USŁUGI, NAPRAWY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NOCLEGI, BURSA, SCHRONISKO

Szkolne biuro ćwiczeń

Szkolne biuro ćwiczeń
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim współpracuje od kilku lat z firmą TOP PROJEKT w Szczecinie w realizacji różnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obecnie realizowany jest projekt, który nosi tytuł Szkolne biuro ćwiczeń. W ramach projektu uczniowie klasy pierwszej Technikum, którzy kształcą się w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji reklamy utworzyli własną firmę symulacyjną (agencję reklamową o nazwie TOREX) i uczą się tego, jak prowadzić własne przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej. Każdy uczeń objęty programem odbędzie 120 godzin zajęć praktycznych, których celem będzie wzmocnienie i rozszerzenie umiejętności zdobytych podczas nauki w szkole. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów - praktyków, osoby, które na co dzień pracują w firmach jako kadrowi, księgowi, handlowcy, pracownicy firm reklamowych, graficy.
Projekt zakłada, że uczniowie, prowadząc własną firmę symulacyjną, poznają wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, w szczególności organizacją pracy, obiegiem dokumentacji, typowymi zadaniami i zależności między poszczególnymi pracownikami i działami firmy, a także zdobywają tak ważne kompetencje kluczowe, jak umiejętność pracy w zespole i kreatywne rozwiązywanie problemów Po ukończeniu zajęć w firmie symulacyjnej młodzież będzie lepiej przygotowana do wypełniania obowiązków zawodowych, bardziej świadoma swoich kompetencji oraz poruszająca się na rynku pracy.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaformalnych formach kształcenia zawodowego.
Na zdjęciach uczą się organizowania pracy w sekretariacie przedsiębiorstwa.