UCZYMY, SZKOLIMY, ŚWIADCZYMY USŁUGI, NAPRAWY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NOCLEGI, BURSA, SCHRONISKO

Egzaminy w Centrum

Egzaminy w Centrum

W dniu 18 stycznia w warsztatach samochodowych PCKZiU został przeprowadzony egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Egzamin miał na celu sprawdzenie efektów kształcenia w zakresie kwalifikacji M.18. - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy III Technikum Pojazdów Samochodowych, które wchodzi w skład Zespołu szkół Pnadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. Na egzaminie zmierzyli się oni z bardzo trudnym i czasochłonnym zadaniem (pomiar czopów wału korbowego), które wymagało zaprezentowania zaawansowanych umiejętności zawodowych. W opinii przedstawicieli Komisji Egzaminacyjnej uczniowie dobrze sobie poradzili ze wszystkimi wyzwaniami zadania egzaminacyjnego.  Egzamin przebiegał sprawnie. Jest to przede wszystkim zasługa Pana Adama Capka, który pełnił funkcję asystenta technicznego i odpowiadał za właściwe przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych.